top of page

AKJ & Zorgbelang - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp 

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.  Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen? 
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.  Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang 

·        Bel naar 088 – 555 1000 

·        Mail naar info@akj.nl  

·        Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur. 

Cliëntomgeving: Tekst
First%20Aid_edited.jpg

Verwijsindex Fryslan

Hulp-/zorgverleners zetten zich allen in om de beste zorg te verlenen. Het is echter niet altijd duidelijk wie er allemaal bij één kind of gezin betrokken zijn. Wanneer professionals dit wel weten, kunnen ze de te verlenen zorg op elkaar afstemmen.

Voor een kind en/of gezin is het soms lastig om bij te houden wie, wanneer en waarover betrokken was.

Door iedereen rondom een jeugdige samen te laten werken kan er betere zorg verleend worden. Hiervoor is het nodig om elkaar (professionals) in beeld te hebben.
De bedoeling van de Verwijsindex Fryslân is elkaar in beeld brengen.

Cliëntomgeving: Tekst

INFORMATIE

Hier vind je onze klachtenprocedure en andere belangrijke informatie

STAPPENPLAN KLACHTEN

Heb je een klacht geef het ons aan! Samen komen we vast tot een oplossing.

Wanneer we er samen niet uitkomen dan kan je de klacht indienen bij:

t.a.v. de ambtelijk secretaris,

mevrouw Karin Haagsma
Postbus 1021
7940 KA  Meppel


Of per email:

ambtelijksecretaris@quasir.nl 

of telefoon: 06-82366772 (mevrouw Karin Haagsma).

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hier vind je de algemene voorwaarden van Huis Anak. 

Mochten er vragen over zijn neem dan contact met ons op. 

PRIVACYVERKLARING

Hier kun je lezen hoe wij omgaan met jou en onze privacy. 

Valt je wat op of heb je een vraag neem dan contact met ons op.

Cliëntomgeving: Bestanden
bottom of page