top of page

MISSIE & VISIE

Jij bent JIJ, dat is je kracht!

Missie

​Huis Anak vindt dat elk kind het recht heeft op zich ergens thuis te voelen. Anak betekent kind en Huis Anak staat voor een thuis voor ieder kind in de breedste zin van het woord. 

Wij vinden het voor ieder kind belangrijk dat zij opgroeien in een veilige, liefdevolle omgeving. Een plek waar je jezelf mag zijn, waar je erbij hoort, waar er voor je gezorgd wordt en waar jij je eigen krachten kan ontdekken. Huis Anak wil ervoor zorgen dat ieder kind zich ergens thuis voelt. Het liefst in de eigen omgeving van het kind, maar daar waar nodig als gezinshuis. 

"Elk kind verdient een Thuis".

Visie

​Ieder kind en elke jongere mag er zijn en heeft recht op een veilige en stabiele omgeving om voor zichzelf te ontdekken waar zijn of haar krachten liggen. Vanuit de eigen krachten en vaardigheden moeten de kinderen en jongeren de kans krijgen om zich te ontwikkelen. 

Huis Anak is er voor kinderen en jeugdigen t/m 23 jaar en hun ouders of opvoeders waarbij het opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van veiligheidsproblemen, psychiatrische problemen, gezin gerelateerde problemen, psychische problemen of problemen met trauma en hechting. 

Wij kijken samen met jou en jouw belangrijke anderen naar de verschillende leefgebieden, zoals zingeving, wonen, financiën, relaties, gezondheid, werk, kind zijn en ouderschap. Vaak zien en horen wij dat er problemen zijn op verschillende gebieden, waardoor de lasten die je moet dragen niet meer in balans zijn met de eigen krachten. Samen gaan we kijken naar wat jij nodig bent om je krachten te versterken. We kijken naar wat werkt en doen daar meer van, zodat je daarna op eigen kracht weer verder kan. 

Wij werken systeemgericht en oplossingsgericht het liefst in de eigen omgeving, zodat het gezin zo min mogelijk belast wordt. Daar waar nodig bieden wij ook andere vormen van zorg aan. 

Wij geloven dat iedereen binnen het gezin met elkaar in verbinding staat en dat het nodig is om ieder te betrekken in het proces wat we gezamenlijk aangaan. Elk kind is 100 procent van zijn ouders en heeft zijn of haar ouders nodig op te kunnen groeien, ook als je als ouder niet helemaal in staat bent om voor je eigen zoon of dochter te zorgen. 


Naast systeemgericht en oplossingsgericht werken, werken wij dialoog gestuurd, competentiegericht en veranderingsgericht. 


Huis Anak biedt:

Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Logeeropvang

Training

Gezinshuis

"Meeleven"

Wij zijn er daar waar het nodig is en laten los wanneer jij er aan toe bent. Jij bent jij en dat is je kracht!

Meisjes in het park
Missie & Visie: Over mij
bottom of page